Σχετικά με τη Diolkos3D software

H Diolkos3D software είναι κατασκευαστής των προϊόντων τεχνικού λογισμικού των Diolkos, FastTerrain, WaterNET-CAD.

Το λογισμικό μας είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις του μηχανικού στην καθημερινή πρακτική. Δίνουμε έμφαση στην απλοποίηση διαδικασιών σχεδιασμού με ενσωμάτωση πλήθους αυτοματισμών ώστε ο μηχανικός να μπορεί να εστιάσει στην ουσία του σχεδιασμού, αποφεύγοντας την σπατάλη χρόνου σε χειροκίνητες διαδικασίες.

Δίνουμε έμφαση στη δημιουργία λογισμικού που είναι εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση.

Diolkos3D software
Δ/νση: Μεραρχίας 49, Σέρρες, Ελλάδα
Τ.Κ.: 62125
Τηλ: +30 2321 304151
Φαξ: +30 2321 064200
Πληροφορίες: info@diolkos3d.com
Υποστήριξη: support@diolkos3d.com
Πωλήσεις: sales@diolkos3d.com