Συνεργάτες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άνω τζουμαγιάς 36
Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
Τηλ: 2310949010 – 2310328751

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ
Strada Orzari 19, Et. 1, Ap.4, Sector 3
Βουκουρέστη – Ρουμανία
Τηλ: 0212521226

ΣΟΦΙΑ
Polygona, block 43
Σόφια, 1750 Βουλγαρία
Τηλ: +35929833001
FAX: (+30)210 – 4268923

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φιλικής εταιρείας 15-17
Πυλαία,  55535 Greece
Τel/Fax (+30) 2310 953.353

ΑΘΗΝΑ
Παναγή Τσαλδάρη 3Α & Αριστίδου
Μαρούσι, 15122 Greece
Τηλ: (+30)210 – 8023917
FAX: (+30)210 – 6148178