Υποστήριξη

Παρέχουμε στους χρήστες συνεχή υποστήριξη χωρίς επιπλέον χρέωση. Η υποστήριξη καλύπτει τόσο τις λειτουργίες των λογισμικών μας, όσο και την αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών θεμάτων από αυτά.

H υποστήριξη γίνεται από Μηχανικούς που είναι σε θέση να δώσουν άμεση λύση σε κάθε ειδική περίπτωση που τυχόν αντιμετωπίσει ο χρήστης.

Η υποστήριξη στους πελάτες μας  παρέχεται συνεχώς και δωρεάν κατά τις ώρες   9:00   έως  17:00  από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των Αργιών.

Η υποστήριξη γίνεται:

  • μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή
  • μέσω email ή
  • μέσω άμεσης επικοινωνίας στους χώρους της Diolkos3D software

Με  το site του ΔΙΟΛΚΟΣ  παρέχεται  συνεχώς στους  χρήστες:

  • Συνεχή ενημέρωση για τις δυνατότητες των λογισμικών μας
  • Ενημέρωση των εγχειριδίων χρήσης και του λοιπού συνοδού υλικού
  • Νέα παραδείγματα χρήσης του λογισμικού